Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Việc
đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014. Hết thời hạn này, nếu những người nói trên không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì mất quốc tịch Việt Nam; nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Giay to yeu cau:

  • - Mot ban sao the xanh hoac ho chieu.
  • - Mot ban sao giay to do Chinh phu Vietnam cap (khai sinh, chung minh nhan dan, ho khau cu…).
  • - Hai hinh 2*2.

Thoi gian yeu cau: 01 thang.

Comments are closed.