danh sách các trường cao đẳng và đại học ở Úc

Tại Sydney:
Trường Đại học Tây Sydney http://www.uws.edu.au
Đại học Macquarie http://www.international.mq.edu.au/?inst=24
Đại học New South Wales http://www.international.unsw.edu.au/?inst=3
Đại học Sydney
 http://www.usyd.edu.au/internationaloffice/?inst=11
Đại học Công nghệ Sydney http://www.uts.edu.au/international/?inst=92

Tại Melbourne
Deakin University http://www.deakin.edu.au/international/?inst=19
Monash University http://www.monash.edu.au/?inst=1
RMIT University http://www.rmit.edu.au/international?inst=2
Swinburne University of Technology http://www.swinburne.edu.au/student/
University of Ballarat http://www.ballarat.edu.au/fdp/international/?inst=30
University of Melbourne http://www.futurestudents.unimelb.edu.au/
La Trobe University http://www.latrobe.edu.au/?inst=5
Victoria University http://www.vu.edu.au/international-students
Australian Catholic University http://www.acu.edu.au/?inst=13

Tại Brisbane:
Queensland University of Technology http://www.international.qut.edu.au/?inst=27
University of Queensland http://www.uq.edu.au/international/?inst=7
Griffith University http://www.griffith.edu.au/international/?inst=22

Tại Perth:
Curtin University of Technology http://international.curtin.edu.au/?inst=18
Edith Cowan University http://www.ecu.edu.au/international/?inst=20
Murdoch University http://www.murdoch.edu.au/
University of Notre Dame Australia http://www.ndi.com.au/?inst=116
University of Western Australia http://www.uwa.edu.au/

Tại Adelaide:
Flinders University http://www.flinders.edu.au/international-students/links/?inst=21
University of Adelaide http://www.international.adelaide.edu.au/?inst=12
University of South Australia https://www. unisa.edu.au

Tại Canberra:
University of Canberra http://www.canberra.edu.au/home/
Australian Defence Force Academy http://www.unsw.adfa.edu.au/?inst=109
University of Tasmania http://www.international.utas.edu.au/?inst=10

Tại Darwin
Charles Darwin University http://www.cdu.edu.au/international/?inst=26

Comments are closed.