Dịch vụ du học

ACIS cung cấp dịch vụ du học cho học sinh từ 12 tuổi trở lên cho tới bậc Tiến Sĩ ở khắp nơi trên nước Mỹ. ACIS có thể xin trường trung học và đại học trên 50 tiểu bang của nước Mỹ.

Comments are closed.