Income requirement

Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ.Trong đó người bảo trợ cam kết với chính phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và họ sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Điều kiện và thủ tục cần:

  1. Đủ lợi tức hàng năm theo mức lợi tức tối thiểu của Sở Di Trú (có thể dùng tiền trong ngân hàng hoặc tài sản nếu bạn không đủ thu nhập).
  2. Ít nhất 18 tuôỉ.
  3. Là US citizen, lawful permanent resident (thẻ xanh) hay U.S. National.

Mức Income Yêu Cầu cho Bảo Trợ Tài Chánh

bttc1

bttc2

bttc3

 

Comments are closed.