Giấy ủy quyền nhà đất

GIẤY UỶ QUYỀN NHÀ ĐẤT (SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM)..

Nếu hiện tại quý vị không có mặt ở Việt Nam mà muốn thực hiện những giao dịch về kinh doanh hay bất động sản một cách hợp pháp quý vị cần phải làm giấy ủy quyền cho một người khác để người đó thực hiện những giao dịch này thay cho quý vị. Giấy ủy quyền này phải được công chứng và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ.

Chúng tôi có thể giúp bạn soạn thảo giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và hợp pháp hoá lãnh sự để có thể sử dụng được ở Việt Nam mà không cần sự có mặt của bạn.

Thoi gian yeu cau : 01 thang.
Giay to can thiet :

  • - Bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu.
  • - Bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến việc giao dịch.

Comments are closed.