Lịch kháng chiếu

Những diện sau đây luôn luôn được ưu tiên (thời gian chờ đợi khoảng 1 năm):
1. Vợ hoặc chồng của quốc tịch Hoa kỳ.
2. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
3. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
4. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
5. IR-5: Cha hoặc mẹ của quốc tịch Hoa kỳ.
Những diện sau đây dựa trên ngày ưu tiên (priority date), phải có thời gian chờ đợi:
F-1: Con độc thân trên 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình của quốc tịch Hoa kỳ.
F-4: Anh, chị, em của quốc tịch Hoa kỳ.
F2A: Vợ hay Chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường Trú Nhân

lkc

Comments are closed.