Thẻ xanh theo diện đầu tư (EB5).

Visa EB-5 cho phép những người nước ngoài có được Thẻ Xanh khi đầu tư tiền vào Mỹ. Để có được visa này, cá nhân phải đầu tư ít nhất 500 ngàn đô la Mỹ hoặc 1 triệu đô và tạo ra ít nhất 10 công việc. Để con số đầu tư là 500 ngàn đô la thì đương đơn phải đầu tư vào những dự án được cấp giấy phép của Sở Di Trú (gọi là Regional Centers) hoặc đầu tư vào những khu vực mà có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Chương trình thí điểm cho người đầu tư nhập cư được lập bởi mục 610 của Luật chung 102-395 ngày 6 tháng 10 năm 1992. Điều này phù hợp với một mục tiêu của Quốc hội nhằm mục đích kích thích hoạt động kinh tế và tăng trưởng việc làm, trong khi cho phép người nước ngoài có đủ điều điện, cơ hội trở thành thường trú nhân (người có thẻ xanh). “Chương trình Thí điểm” này yêu cầu chỉ cần đầu tư 500 ngàn đô la Mỹ để được cấp tình trạng thường trú nhân. Đầu tư chỉ có thể được nhận bởi một dự án được định nghĩa như là một regional centers.

Chúng tôi có thể giúp quý vị lựa chọn các trung tâm khu vực thích hợp và hoàn tất quá trình đầu tư để đủ điều kiện xin thị thực này. Chúng tôi sẽ làm việc với trung tâm khu vực để hoàn thành giấy tờ cho việc thường trú. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ xin thẻ xanh theo diện đầu tư được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của họ.

THỜI GIAN YÊU CẦU
Thời gian chờ đợi cho hồ sơ xin thẻ xanh theo diện đầu tư được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 6 – 12 tháng.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Vui lòng liên hệ với van phong chúng tôi để biết thêm thông tin về những giấy tờ cần thiết.

Comments are closed.